TUSİD OLAĞAN GENEL KURUL DAVET ÇAĞRISI

08.03.2021 

Sayın TUSİD Üyesi,


Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve TUSİD -  Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis Ve İkram Ekipmanları Sanayicileri Ve İşadamları Derneği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri uyarınca, Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 23.03.2021 günü, saat 10:00’da TUSİD Dernek merkezinde aşağıda belirtilen gündemle Lamartin Cad. Gevrek Apt. No:9/3 Taksim/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır.


Yukarıda belirtilen tarihte yapılacak ilk toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanamaz ise ikinci toplantı 31.03.2021 günü saat 16:00’da Hilton Istanbul Bomonti Hotel Silahsor Caddesi, No:42 Bomonti Sisli ISTANBUL adresinde, mevcut katılımcılarla gerçekleştirilecektir. Ancak ikinci toplantının yapılabilmesi için de katılan üye sayısının yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaması gerekmektedir.


Gündem:

  1. Açılış ve Saygı Duruşu
  2. Genel Kurul Başkanlık Divan Seçimi 
  3. Olağan Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti’ne yetki verilmesi
  4. Dernek Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tabloları Sunulması, Müzakeresi ve Tasdiki
  5. Mevcut Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun İbrası,
  6. Derneğin 2021 ve 2022 dönemi tahmini bütçelerinin görüşülerek onaylanması,
  7. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asil ve yedek üyelerin seçimi
  8. Dilek ve Öneriler
  9. Kapanış


 
Saygılarımızla,
 
Güçlü KAPLANGI

TUSİD Yönetim Kurulu Adına

Başkan